Thuisarts.nl

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een betrouwbare website, die gemaakt is/onderhouden wordt door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
U kunt er allerlei informatie vinden met betrekking tot gezondheid en ziekte.

Als huisartsen gebruiken we de website veel voor uitleg en voorlichting tijdens het spreekuur of als achtergrondinformatie die u thuis kan opzoeken n.a.v. het spreekuurcontact.

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Door te klikken op bovenstaande link wordt u direct verbonden met de website van Thuisarts.nl

Daarnaast tref u in de wachtkamer ook folders over veel voorkomende ziektebeelden die u gratis mee kan nemen.

Thuisarts.nl
Wachtkamer