Patientenportaal

Met ingang van 1 januari 2021 kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal voor het online aanvragen van herhaalrecepten, een e-consult of het maken van een afspraak.
Ook vindt u daar de mogelijkheid tot inzage in een deel van uw eigen medisch dossier.

Om het patiëntenportaal te kunnen gebruiken downloadt u de app van de HrZu uit de App store of u gebruikt de link op de website op de pagina van uw eigen huisarts, bij het kopje "patientenportaal"