Afspraken maken

Spreekuur

Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur tussen 8.00 -12.30 uur het nummer van de praktijk. Vanuit haar deskundigheid kan de assistente u vragen naar de reden van uw komst.
Een afspraak waarin één hulpvraag of meerdere korte hulpvragen worden behandeld duurt 10 tot 15 minuten.
Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (bijv. een gesprek) kunt u vragen om een dubbele afspraak. De praktijkassistente houdt hier dan rekening mee in de agenda.

Huisbezoek/ visite

Voor het aanvragen van een huisbezoek (visite) wordt u verzocht, indien mogelijk, 's ochtends vóór 10.30 uur te bellen.
Dit maakt het voor de assistente mogelijk om hier rekening mee te houden bij de planning van evt. andere visites en het verdere spreekuur diezelfde dag.

Een huisbezoek is specifiek bedoeld voor patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen. Op de praktijk zijn over het algemeen betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden aanwezig dan in de thuissituatie. Indien de situatie het toelaat is het daarom beter naar de praktijk te komen.

Visite 2

Spreekuurtijden

dokter Brink:
08.00 -12.00 uur
15.00 -16.00 uur
donderdagmiddag: vrije middag

dokter van der Graaf:
08.00 - 10.30 uur
11.00 - 12.30 uur
15.00 -16.00 uur
woensdagmiddag: vrije middag

dokter van Kimmenaede
08.00 -10.00 uur
10.30 -11.30 uur
14.30 -15.30 uur
op donderdag 08.00 -11.00 uur
donderdagmiddag: vrije middag

dokter Norg:
08.15 -10.15 uur
11.00 -12.30 uur
15.00 -16.00 uur
woensdagmiddag: vrije middag

dokter van Wezenbeek en Leuverink:
08.00 -10.00 uur
10.30-11.30 uur
14.00 -15.30 uur
dinsdagmiddag: vrije middag