Praktijkondersteuner GGZ

Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk
De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is een deskundige, die u begeleidt bij de behandeling van psychische en psychosociale klachten.
De praktijkondersteuner werkt nauw samen met uw eigen huisarts.

Hoe werkt het?
De praktijkassistente maakt voor u een afspraak op het spreekuur van de POH GGZ. Daarna volgt een eerste gesprek waarin uw klachten in kaart worden gebracht. Ook kunt u vertellen wat u zelf al geprobeerd hebt om er minder last van te hebben.

Hierna volgt overleg tussen de huisarts en de POH GGZ. Zij bespreken welke hulpverlening voor u het best op zijn plaats is.
U krijgt gerichte handvatten en bijvoorbeeld huiswerkopdrachten. Na één of meerdere gesprekken kunt u meestal weer op eigen kracht verder.

De POH GGZ kan ook adviseren, in overleg met uw huisarts, over de mogelijke vervolgaanpak van uw klachten. In sommige gevallen kunt u ook voor een eenmalige beoordeling worden doorverwezen naar een psychiater. Soms is een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling nodig.
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt, dit wordt genoteerd in het dossier van de huisarts.

Binnen onze praktijk zijn werkzaam:

  • Els Vierboom en
  • Anita de Jong

De POH GGZ valt onder de huisartsenzorg en wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Het valt, net als de huisartsen zorg, niet onder het eigen risico.

Voor extra informatie klik op Folder POH-GGZ

Anita

Anita

Els Vierboom

Els Vierboom