Praktijkassistente

Praktijkassistentes
Er zijn meerdere praktijksassistentes werkzaam in Arcus. De praktijkassistente draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de praktijk en is opgeleid om medische- en niet medische zaken in de praktijk zelfstandig te organiseren en af te handelen. Op sommige dagen is er een stagiaire van de opleiding tot doktersassistente in de praktijk aanwezig. Zij werkt onder supervisie van de praktijkassistente en de huisarts.

Taken en werkzaamheden
Tot de praktijkassistentes kunt u zich onder andere wenden voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisvisites, herhaalrecepten, machtigingen e.d. Daarnaast kunt u met haar een afspraak maken voor het toedienen van injecties, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk- en suikercontrole, wondverzorging, urine-onderzoek en adviezen ten aanzien van reisvaccinaties.
Ook kunt u de praktijkassistente raadplegen voor advies omtrent veel voorkomende alledaagse ziekten/problemen als koorts, diarree, bloedneus, vergeten pil etc.

Geheimhoudingsplicht
De praktijkassistente werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook voor haar geldt de geheimhoudingsplicht.

Yvonne urine-onderzoek
Assistentes bloeddrukmeting