RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid.

Het gaat daarbij om diverse onderwerpen zoals COVID-19, bevolkingsonderzoeken, omgevingsinvloeden etc.

Door te klikken op RIVM wordt u doorgeleid naar uitgebreide informatie.

RIVM