Huisartsopleiding en onderzoek

Huisartsenopleiding
Binnen Arcus zijn de praktijken van dokter van Kimmenaede en dokter Norg betrokken bij de (huis-)artsenopleiding.
Indien u perse een consult wilt bij uw eigen huisarts dan kunt u dat aan de assistente kenbaar maken. De gesprekken worden soms op video opgenomen en worden voor onderwijsdoeleinden in de praktijk gebruikt. Uw privacy blijft gewaarborgd. Indien u daar bezwaar tegen hebt, meldt u dat dan aan de assistente of aan de huisarts. De apparatuur wordt dan uitgeschakeld.

Wetenschappelijk onderzoek
De praktijken nemen niet deel aan experimenteel onderzoek met geneesmiddelen of ander onderzoek, waarbij partijen direct belang hebben bij de uitkomst (b.v. de farmaceutische industrie). Wél leveren we soms een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek vanuit de universiteit.

Huisartsenopleiding